Sæsonen 2006

27. august 2006:

En del af vores etårs enkemænd fik en flot sæson 2006 - men også ungeholdet gjorde det rigtigt godt.
Til trods for en noget svingende start fik vi dermed en tilfredsstillende sæson.
Det mest glædelige var nok at vore nye indkøb til avlsslaget gav meget gode resultater - både i 1. og 2. generation - det lover godt for fremtiden.

023-05-1030

"1030" som er barnebarn på vores Louis Van Loon stamhan "Goliath" fik en kanon sæson. Sektionsvinder Hannover 29/7 af 192 duer + 14/226, 22/444 m.fl.

Da vi sidste efterår p.g.a. pladsproblemer solgte nogle avlsduer, solgte vi også begge forældre til "1030". Han havde gjort det godt for ungeflyvningerne og fik dermed også en chance som etårs.
Allerede før auktionen måtte vi erkende, at vi ikke kendte alle duers kvalitet og kunne komme til at sælge nogle topavlere, men det er jo chancen, som man tager - og ekstra glædeligt for de heldige købere ;-)

023-05-1048

"1048" er en prægtig han efter "1700" og "Prinses". Sektionsvinder Altona 29/7 af 435 duer.

023-05-1011

"Little Crazy" er en skøn temperamentsfuld herre efter "Crazy" og "Tutte". Han har haft flere gode placeringer 3/311, 5/495, 13/433, 30/415 m.fl.

Årets mest bemærkelsesmæssige resultat på vores slag i år må siges at komme fra disse 3 unge damer.
1-2-3 i sektionen fra Neumünster 5/8 af 137 duer og ugen efter 1-2 i sektionen fra Altona af 296 duer.

Fra venstre mod højre:
023-06-1162 - 3/137 og 2/296 - datter af "Dikke Kras" og "Schalie Klak"
023-06-1138 - 2/137 - datter af "Louis" og "Bleekoger Duivin"
023-06-1130 - 1/137 og 1/296 - datter af "Goede Louis" og "Prinses"

15. august 2006:

Det er efterhånden meget længe siden vi sidst har fået skrevet om vores oplevelser med duerne. Dette vil vi meget gerne beklage overfor alle dem, der forgæves har besøgt siden for nye beskrivelser. Vi vil fremover bestræbe os på at holde vores tidligere standard for opdateringer.

Siden sidst:
Det er jo ikke fordi der ikke er sket noget i brevdueverdenen og på vores dueslag. Det overskyggende emne har jo været fugleinfluenza, og de restriktioner det medførte. Det er dræbende for duesporten, og vi håber på at det gode samarbejde mellem DDB og fødevarestyrelsen, vil munde ud i en fornuftigt aftale som begge parter kan være tilfredse med.
For vores vedkomne var den lange ventetid med uvished det værste. Vi holdt vores kapflyvere 100 % klare, da vi hele tiden troede på, at vi kom i gang. Efterhånden faldt motivationen både hos duer og duemænd. Havde vi da bare vidst, at vi først måtte kapflyve efter den sidste zone blev ophævet, så kunne man meget bedre planlægge og forberede sig på kapflyvning pr. 1/7.
Nå, men lad os nu snakke brevduer i stedet.

Ungerne:
Vi tager kun unger på vore avlsduer, så første hold æg blev flyttet til flyveduerne i Støvring. Dette betød, at vi fik to hold unger efter avlsduerne inden for kort tid. Ungeslaget var herefter næsten fyldt op, og der blev kun sat 3. kulds unger ud efter nogle få par. Der var nu 70 unger på slaget.
Ungerne så fine ud, men de måtte ikke komme ud på grund af fugleinfluenza. Heldigvis har vi volierer foran ungerummene, således ungerne kunne kigge ud, og få et indtryk af hvor de boede. Da tilladelsen til fritflyvning kom, gik det fint og der blev kun mistet 2 stk. fra slaget.
Efterfølgende havde vi problemer med at få ungerne til at flyve. 2-3 minutter i luften blev det højest til, så sad de på taget med åbent næb og nægtede at lette igen.
Nu kunne det have været rart med en dyrlæge med speciale i brevduer, som kunne tage prøve af duerne og fortælle hvad problemet var. I stedet må man behandle i blinde og spilde penge og tid og give duerne unødig medicin.
Men efter en kur med Orni Special for at rense luftvejene, og en kur med BS mod Gul Knop, steg ungerne til vejrs fra den ene dag til den anden. Utrolig hvor hurtigt det pludselig gik. Og måske endda for hurtigt.
Tredje eller fjerde dag ungerne var begyndt at trække, gik de rigtig højt op, og trak væk fra slaget. Det var et par glade duemænd der stod og nød synes at dette. Men det skulle vise sig at gå helt galt. Efter en lille time begyndte de første unger at komme tilbage en og en. Og sådan blev de ved med at komme resten af dagen. Flere var fløjet på, og andre var meget trætte og så ud som kom de hjem fra en langflyvning. Til aften manglede halvdelen, og næste dag kom der kun nogle få stykker tilbage.
I dagene herefter blev flere af dem fremlyst fra alle mulige og umulige steder. Vi hentede disse unger hjem, og da skaden blev talt op, manglede 25 unger. Katastrofe. Det tog en 3-4 dage at komme over, hvorefter vi forsøgte at glæde sig over dem der var tilbage. Men der manglede mange gode unger.
Tak til alle jer der fremlyste vores unger. Omkring 6-8 stk. i løbet af få dage. Vi synes det var meget flot, og det var en god hjælp til os.
Hvad der skete med ungerne den dag er svært at sige. Men ud fra at 9 stk. have skrammer, kan det godt tyde på, at en høg har slået i flokken og at ungerne har delt sig og gået i panik. Da ungerne kun have trukket om slaget i få dage, har flere ikke været i stand til at finde hjem igen. Der kom faktisk unger tilbage en gang i mellem. Selv 1-2 måneder senere. De fleste havde gået ude.
Fascinerede er det, men det var ikke morsomt at have noget der ligner danmarksrekorden i flest mistede unger fra slaget på en gang.

Kapflyvningerne:
Vi havde inden sæsonstart 8 par naturlige. De 8 naturlige hanner var alle duer som er omvendte fra det gamle slag. De naturlige hunner bestod af 6 etårs og 2 ældre hunner omvendt fra det gamle slag.
Hertil kom 20 etårs enkemænd. Høgen nuppede en enkelt, og så var vi på 19 enkemænd. Disse hanner er vokset op på slaget og er kapfløjet som unger.

Flyveduerne blev parret juleaftensdag og opmadede et hold unger, hvorefter de blev adskilt. Flere af de etårs duer smed en slagfjer herefter til stor ærgrelse for os. Vi lod ellers ikke duerne ruge på det andet hold æg i mere end 2-3 dage. Selv hanner som ikke fik det andet hold æg, smed en fjer. Konklusionen er, at vi har haft for meget lys på slaget, hvilket vi fremover vil være påpasselige med.

Duerne fik herefter kun en proteinfattig blanding – Gerry Plus - helt indtil vi begyndte kapflyvningerne med duerne. Sundheden på dem var rigtig god, og da vi fik tilladelse til at lukke duerne ud, gik der ikke mange dage før duerne fløj rigtig godt omkring slaget.
Duerne blev ikke parret igen, da vi ikke ville risikere, at de etårs skulle forsætte med at fælde slagfjer.

Træningerne forløb flot, ingen duer blev mistet, så vi satte næsen op efter topresultater fra starten.
Men sådan skulle det ikke gå. De første uger var vi langt bagefter. Duerne så godt ud når de kom hjem, så vi forsøgte at holde hovedet højt og fortsætte arbejdet. De naturlige duer var værdiløse og viste ingenting til trods for intensiv træning af dem. Men stille og roligt blev resultaterne for de unge hanner bedre og bedre og fra uge 30 kom duerne rigtig flot. Så alt i alt meget tilfredsstillende for os, når man tænker på, at det kun var de etårs duer der kunne rykke lidt.

Årets resultater:
Uge 26 Vejle. 130 km. 46-77-147 af 976 duer.
Uge 26 Itzehoe I og II ingen duer i 20 %

Uge 27 Vejen. 164 km.108- 148- af 874 duer.
Uge 27 Vejle unger. 130 km. Ingen i 20 %
Uge 27 Altona I 365 km 22 af 444 duer
Uge 27 Altona II 365 km. 46 af 435 duer.

Uge 28 Haderslev. 184 km. 13-51-125-133 af 1043 duer.
Uge 28 Vejle unger. 130 km. 7- 10-14 af 890 duer
Uge 28 Soltau. 441 km. 29-70 af 397 duer.
Uge 28 Osnabrück 528 km. 14-27-33 af 226 duer.

Uge 29 Haderslev. 184 km.115-186 af 944 duer
Uge 29 Haderslev unger 184 km. 60-152-153 af 791 duer.
Uge 29 Lüneburg. 410 km. 30-41-81-85 af 445 duer.
Uge 29 Giessen. Ingen i 20 %.

Uge 30 Tinglev. 222 km. 20 af 664 duer
Uge 30 Tinglev unger. 222 km. 2-3-4-16-29-84-106 af 626 duer.
Uge 30 Altona. 365 km. 1-38-64-82 af 435 duer.
Uge 30 Hannover. 508 km. 1-20 af 192 duer.

Uge 31 Tinglev. 222 km. 51-55 af 705 duer.
Uge 31 Tinglev unger. 222 km. 2-22 af 393 duer
Uge 31 Neumünster. 313 km. 1-2-3 af 137 duer
Uge 31 Osnabrück. 528 km. 9-17-21-24-33 af 171 duer
Uge 31 Bremen. 425 km. 3-34 af 311 duer

Uge 32 Altona unger. 365 km. 1-2-7-39 af 296 duer
Uge 32 Altona. 365 km. 5-17-22-27-40-76-96-98-99 af 495 duer.

Som det tydeligt ses, sluttes sæsonen hæderligt af og med 4 sektionsvindere er vi tilfredse, når man tænker på, at dette er første reelle sæson på det nye slag, og nogle ret lange flyvninger for de unge duer.

Året højdepunkt var Neumünster med unger, hvor vi afsendte 3 unger, og hvor alle 3 kom sammen og tilmed var de 3 første i sektionen.
Ugen efter sendte vi 2 af de 3 med til Altona. Den tredje skulle lægge æg. De to unger kom igen sammen og igen som de hurtigste i sektionen.
Helt utroligt og meget spændende at opleve. De kom begge gange direkte fra syd og meget lavt henover marken. Det så fantastisk ud.

Den nye sæson:
Nu er sæsonen 2006 slut – og ja 2007 er startet? Vi har sorteret i duerne. Der er nu 12 etårs hanner tilbage. Ikke mere. Sorteringen har været hård, eftersom vi kun har mistet 6 duer hele sæsonen, men hård sortering er vejen frem, selvom det gør ondt.

Der bliver i 2007 12 toårs hanner og 16 etårs hanner.

Vi er nu ved at sætte nye hanunger ind i de tomme reder. I den skrivende stund mangler kun nogle få stykker at falde på plads. Vi sætter de gamle hunner på ungeslaget, og så snart de kissemisser med en ung han, flyttes de ind i hunnens gamle rede. Det fungerer perfekt. Hun kender vejen til reden, og den unge fyr følger ivrigt efter. Såfremt der er par blandt ungerne, flyttes hele parret ind i en tom rede, og som regel finder de meget hurtigt på plads.

Vi vil meget gerne have duerne på plads inden den store fældning. Vi bryder os ikke for meget om at rokere og rode med duer der fælder kraftigt.

Fjerene er jo faktisk allerede begyndt at drysse om duerne. Vi har tidligere skrevet en del om pasning af duer i fældetiden. Dette vil vi gerne henvise til. Vi vil ingen længe vende tilbage med lidt billeder og beskrivelser af de duer, som har fløjet bedst for os i 2006.

23. februar 2006 - Avlssæsonen 2006

Velkommen til endnu en sæson, hvor vi vil beskrive hvad der sker omkring os i forhold til vores duer. Vi vil fortsætte med at beskrive vore oplevelser og arbejdsgang med duerne, og håber I vil have fornøjelse og gavn af at læse vore beretninger.

Vi parrede i år vore duer den 24.12. Vi havde forinden sørget for at få duerne ned i vægt, eftersom fede duer ikke duer til avl. Hunnerne har problemer med æglægningen, og hannerne kan få problemer med at befrugte. Der var dog nogle få af duerne, som stadig var for godt i stand. Især vores Klak duer kan have tendens til fedme i vinterperioden. Derudover forlængede vi dagen med kunstig belysning, således duerne kunne komme i forårsstemning.

Æggene kom yderst tilfredsstillende. På flyveslaget kom der æg i alle reder efter 8-15 dage, og på avlsslaget fra 10-14 dage i alle reder undtaget 2. Der er dags dato stadig ikke kommet æg, men de to par har så fået æg fra et andet par. Første hold æg fra avlsslaget blev flyttet ud under flyveduerne i Støvring, således vi får 2 hold unger på avlsduerne, som er næsten lige gamle.

Vi har de forrige år beskrevet pasningen af duerne i avlssæsonen. Og vi bruger sådan set samme fremgangsmåde - foderplanen kan downloades her (se også menu Læsestof).

Årets mysterium kom ud af ægget ude i Støvring. Faderen til denne unge er en blåtavlet Janssen han fra Herman Beverdam. Han er efter to originale Janssen duer og er barnebarn på den berømte "Goede Kapot Borstbeen". Han er parret med en original Van Loon hun. En dejlig blå båndet hun efter de bedste linier fra Van Loon. Hvad mystisk er der ved det? Jo – denne unge kom normalt ud af ægget og var enebarn, eftersom det andet æg ikke var befrugtet. Som den blev større kunne farven fornemmes - den så noget mørk ud. Og det blev den ved med til vores store overraskelse. Ungen er nu næsten sort, og er allerede blevet døbt ”Cox”. Vi har kigget noget på hinanden og gennemtænkt om noget er gået galt. Kunne den være fra et andet par eller har der været en anden han på Van Loon hunnen? Vi tror, den er god nok. Vores venner Brdr. Koehoorn er ikke så overraskede. De ved, at Van Loon tidligere havde meget mørke duer på sit slag og denne hun er fra de gamle linier. Denne unge bliver sjov at følge.

Første hold unger er nu flyttet til ungeslaget. De ser meget tilfredsstillende ud. Vi har lagt halm ovenpå en flamingo plade på ungeslaget, så de kan ligge lunt og godt. De gamle duer er skilt, og bliver nu fodret let frem til foråret.

Vores dejlige sport er truet af fugleinfluenza. Vi håber det hele raser ud inden vi skal i gang med træningerne og kapflyvningerne. Vores fingre er krydset!
 © Copyright/ansvar M&C Hansen 1998-2022 - Kontakt Os 2