Ophavsret

Ophavsret gældende for hansen023.dk.

Websitet er beskyttet af dansk lov om ophavsret og må hverken helt eller delvis gengives uden skriftlig godkendelse fra M&C Hansen - email mc@hansen023.dk.

Gengivelse med skriftlige godkendelse kræver udtrykkelig kildeangivelser.

Enhver må fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til privat brug.
Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde, hverken som kopier eller på Internettet.

Der må gerne linkes til forsiden af vores hjemmeside - www.hansen023.dk - med tydelig kildeangivelse.
Der må ikke linkes på en måde, så hansen023.dk ser ud som en del af en anden hjemmeside med mindre der er indgået aftale herom.

M&C Hansen er ikke ansvarlig for indholdet på websites, som hansen023.dk linker til.© Copyright/ansvar M&C Hansen 1998-2022 - Kontakt Os 3