M&C Derude - Efteråret 2003

Flyvesæsonen var allerede forbi, og duerne var begyndt at fælde – så nu var det jo tid til vores årlige efterårstur til Holland eller Belgien, men i år skulle vi ikke bare af sted én gang men hele to gange – to weekender i rap. Den første forlængede weekend fra torsdag til søndag var en:

Meldgaard Busrejse:

Sidste år havde kun den ene af os været af sted, og det havde været lidt mangelfyldt ikke at kunne dele de oplevelser med den anden. Vi plejer altid at snakke meget sammen om de forskellige teorier og om de forskellige metoder, så derfor blev vi enige om at tage af sted begge to denne gang.

Vi startede utroligt tidligt fra Aalborg – uret stod på 3.20, da vi stod op – vi skulle køre fra Aalborg kl. 4.00 for at køre til Vejle, hvor vi blev samlet op af bussen. Vi fortsatte til Åbenrå, hvor vi fik morgenmad inden turen gik videre. Nu var vi ca. 45 forventningsfulde (ikke mindst fulde :-)) duemænd (M/K) fra Danmark og Norge på vej til Belgien, hvor vores tur skulle tage sit udgangspunkt. Der var højt humør hele vejen – ikke mindst p.g.a. de mange ”runder”, som folk kunne give – og turen gik rigtig godt.
Kl. 19.00 var vi fremme ved det hyggelige hotel i Riemst – i et område med mange duefolk. Inden for et område på 25-30 km (cirkelmålt område med diameter på 25-30 km) var der ca. 2500 duefolk, så her var der en god konkurrence. Det svarer vel til, at vi skulle være 5000 medlemmer i vores sektion!!

Et hyggeligt besøg hos Rudi Hendrikx.
Næste dag startede vi op kl. 8.00 med at køre på besøg hos Rudi Hendrikx. Han er efterhånden en kendt mand i Danmark – mest p.g.a. hans job som dyrlæge, men også som en dygtig duemand. Det er svært at genfortælle om sådan et besøg, da der skete så meget – der var mange mennesker, som fløj rundt mellem hinanden. Nogle så på duer, nogle så på slaget og nogle sad og hyggede lidt på afstand. Vi kan varmt anbefale et besøg hos Rudi, da han har mange spændende meninger og teorier. Vi vil ikke remse alt op fra besøget, men vil lige nævne et par interessante teorier:
1. Rudi er meget bange for træk. Der er kun luftindtag i en lille sprække foran på slaget – ellers er det helt lukket – han ønsker ikke at luften skal cirkulere i slaget. Man skal der i mod skære ned på antallet af duer i slaget. Han havde vel 30 duer i et slag, som ville være fyldt med 60 duer i Danmark. Han sammenlignede det med en dagligstue: Hvis man var 4 mennesker i en stue beregnet til 4 mennesker, ville man sagtens kunne være i det rum en hel dag uden tilførsel af luft udefra. Der i mod hvis man var 12 mennesker i den samme stue, ville man være nødt til at åbne et vindue en gang i mellem for at tilføre ny luft – ellers ville der blive for lidt ilt i rummet. Og det ville så i øvrigt være dem, der sad nærmest vinduet, der ville blive forkølet p.g.a. træk. Tankevækkende.
2. Når Rudi tager ungerne fra efter 28 dage, bliver de sat ind på ungeslaget. Der kan de kun komme ud i en voliere – og det kun max. 20 minutter om dagen under f.eks. rengøring – der er ellers ingen udflyvning i 6-7 uger. Her blev der selvfølgelig spurgt med det samme, om han så ikke mistede mange unger, når de så endelig blev lukket ud, men Rudi mistede ikke flere unger end normalt. Han begrundede det med, at ungerne er flyvedygtige, når de bliver lukket ud og har allerede vænnet sig til det geografiske sted. Duerne kan selvfølgelig se, hvor de hører til, men Rudi er også overbevidst om, at duerne ”føler” sig frem ved hjælp af magnetiske felter eller lignende. Derfor kan de godt være væk en eller to dage i starten, men kommer hjem og forsvinder aldrig igen. Også tankevækkende.
3. Rudi fylder ungeslaget i starten med balloner og et fugleskræmsel, så ungerne vænner sig til bevægende ting og en person, der opholder sig på slaget. De bliver rolige igen efter et par dage og sætter sig på fugleskræmselet – og bliver ved med at være rolige, når Rudi efterfølgende opholder sig på slaget. Sjov filosofi.

Hos legenden Harrie Peeters.
Efter besøget hos Rudi gik turen videre til Harrie Peeters. Denne ældre mand behøver nærmest ingen præsentation for danske duefolk: Hans duer har i de sidste 20 år haft stor betydning for flere danske duemænd efter nogle importer af duer fra dette superslag. Desværre led han (også) af ”duelunger”, så han kunne ikke opholde sig så meget på slaget i løbet af sæsonen, men måtte have hjælp fra klubkammeraterne. Han havde heller ikke så mange duer igen, da han stadig sorterede duerne efter de samme retningslinier som altid – derfor var det kun de allerbedste, der gik på slaget. Han havde slagtet ned og ville kun beholde 3 enkemænd, 3 par avlsduer og nogle få unger vinteren over!! Det var både spændende men også noget vemodigt at besøge en af fortidens helt store kanoner.

Turen gik herefter videre til et lidt mindre mellemdistance slag nær ved. Erik Tollenaers deltog i det normale kort- og mellemdistance program i området samt på nogle udvalgte langflyvninger. Han havde 16 enkemænd, som næsten alle stammede fra duer fra Brdr. Janssen og Flor Engels. Det var dejligt bekræftende også at besøge et mindre slag, som klarede sig godt – oftest er det de store slag med mange duer, som klarer sig bedst, men små slag med gode kvalitetsduer kan også være med.

Charmerende slaganlæg hos Wijnants.
Det sidste slag vi skulle besøge på denne dag var hos Wijnants i Maastricht, som udelukkende satsede på de helt lange flyvninger – altså to dages flyvninger. Dax og Barcelona var de helt store flyvninger for dette slag og ofte sendte de over 80 duer på hver af disse 1000 km flyvninger. Bestanden var bygget op om duer fra Brakhuis, Van de Wegen, Kuypers, Jan Theelen og andre traditionelle stammer – og senere hen havde Wijnants tilført duer fra bl.a. Carteus og Florizoone. Selv om vi ikke selv deltager på disse lange flyvninger var det imponerende at se et så stort slaganlæg og disse langdistanceduer – og det er helt sikkert, at man kunne hente sig utroligt gode langdistanceduer fra dette slag.

Om aftenen var der en god fest på hotellet, og der var utroligt megen duesnak henover bordene. Det var helt perfekt at kunne tale om duer med 50 forskellige mennesker :-)

Imponerende slaganlæg hos Gom. Verbruggen.
Næste morgen var næsten alle noget klatøjede, men efter noget morgenmad var de fleste klare til en ny spændende dag. Vi startede med at køre over til et stort slag gennem mange år – nemlig hos Gommaire Verbruggen. Det var en imponerende have med et imponerende slaganlæg – det var tydeligt at se, at vi her havde med en professionel at gøre. Alligevel fik vi lov til at se mange gode duer – og fik lov til at kigge ind på slaget. Han fløj med ca. 50 enkemænd og 25 1-års enkehunner fortrinsvis på mellemdistance og på de lange enkeltdagsflyvninger. Han havde de senere år også opbygget et lille slag med 10 enkemænd til todagsflyvningerne, men det var noget nyt, som skulle prøves – der var dog allerede gode resultater på disse flyvninger.
Verbruggens gamle linie er bygget op omkring ”De As” fra 1972. Børnene ”Kletskop”, ”De 20”, ”De Teen”, ”Godfather” m. fl. er bedsteforældre og oldeforældre til de fleste duer på flyveslaget.
Spændende besøg.

Vi hyggede os altså rigtig meget....
Vanen tro sluttede lørdagen hos Jef De Wilder, som havde arrangeret grillfest i haven. Vi havde besøgt De Wilder før og som sædvanligt blev alle modtaget med åbne arme – denne familie har en utrolig stor gæstfrihed.
Der blev også handlet duer her – De Wilder havde lagt 20 dejlige senunger til rette for dette besøg – og der var flere, som ville have lidt med hjem. Der er jo mange danske brevduefolk, som har duer fra dette slag, og her havde de i hvert fald mulighed for at købe nogle gode nye unger. Vi købte selv en lille hununge, som vi kunne sætte på flyveslaget – vi havde aftalt hjemmefra, at vi ikke kunne have flere duer på avlsslaget. Hun var datter efter ”Slab”-linien på begge forældre krydset med det bedste fra Flor Vervoort nemlig ”Fieneke 5000”-linien.

Dagen gik hurtigt, men vi nåede at slutte af på hotellet med festmiddag – og igen en masse duesnak.

Næste morgen tog vi af sted mod Danmark igen – vi havde alle haft en super god tur, som varmt kan anbefales.

Vores egen tur til Holland:

Hvad gør entusiastiske duemænd, som kommer hjem fra duetur søndag aften? De tager på arbejde mandag til fredag og snupper en ekstra tur til Holland lørdag og søndag!!
Vi var tændte – dette var sjovt – at komme af sted 2 weekender i træk.

Denne weekend var dog også med fuldt program – vi skulle på besøg hos vores gode venner Brdr. Koehoorn og så skulle vi også besøge to nye kontakter, nemlig Herman Beverdam og Hatty Roest.

Hyggeligt besøg hos Herman Beverdam.
Vi startede lørdag morgen og kørte direkte til Herman Beverdam. Vi havde haft en del kontakt via email i løbet af de sidste par år, så vi følte næsten, at vi kendte ham på forhånd, men det var nu rarest med den direkte kontakt.

Herman Beverdam var professionel duemand, og han havde fantastisk mange duer – vi har nok aldrig set så mange duer før. Han havde købt utroligt mange gode duer – efter alle de kendte stamduer hos Brdr. Janssen, Meulemanns, Flor Engels, Klaas Krom, Huibregts m.m.

Uanset om man kan lide den form for handel eller ej – eller om man kan li’ den måde at have duer på eller ej – var Beverdam en utrolig hyggelig mand, og vi havde nogle meget spændende timer sammen med ham. Vi vil helt sikkert komme igen.

Bagefter kørte vi videre til næste kontakt – nu skulle vi på besøg hos Hatty Roest. Hatty Roest kendte vi godt i forvejen før vi kontaktede ham første gang. Han skriver nemlig i ”Brieftauben Sport” – et tysk blad, som bliver læst af flere i Danmark. Vi havde henvendt os til ham, da vi ønskede at sælge nogle unger fra ham på en auktion i vores forening. Hatty har mange gode duer – flere direkte fra kendte slag som C&G Koopman, Brdr. Janssen, De Klak og Reiner Puttmann – og de havde gjort det godt. Slaget er ikke placeret på det mest gunstige sted, men han flyver stadig godt og har en del gode resultater i løbet af en sæson – også selvom han kun flyver med 16 par total.

Vi gennemgik duerne – og der var mange gode. Slaget var nærmest opbygget efter belgisk princip med mange små slag efter hinanden. Lige så interessant og storslået det var at besøge Herman Beverdams kæmpeslag, lige så hyggeligt og charmerende var det at besøge den ”lille” brevduemand. Vi har nok en lille forkærlighed for de små slag – det smager lidt af vores første møde med Belgien.

Sidst på eftermiddagen kørte vi op til vores gode venner brdr. Koehoorn, som vi glædede os meget til at se igen. Vi havde jo lavet lidt handler i foråret, som vi skulle have med hjem :-)
De var som sædvanlig i godt humør, da vi kom – vi 4 har det godt sammen, så snakken startede med det samme. De havde bygget om på deres slag i løbet af de seneste måneder – på flyveslaget havde de fået nogle lækre nye reder med transportbånd fra Kipshagen. Vi havde selv set på rederne inden vi tog af sted – og det var helt sikkert et godt produkt – lækker kvalitet og en flot løsning.

Vi havde glædet os meget til at komme denne gang – da vi var på besøg sidste gang købte vi nogle super gode duer, men kunne ikke få dem med hjem p.g.a. fuglepesten – så vi havde savnet de nye duer og glædede os meget til at få dem med hjem nu. Vi mente selv, at det var en meget fin samling af duer, som vi fik med hjem denne gang. Vi havde altid været tilfredse med de duer, som vi købte hos Koehoorn, men denne gang var vi ekstra tændte.

Det var også dejligt for os at høre om, at Koehoorn, efter et par utilfredsstillende sæsoner, havde fløjet godt i år. De havde placeret sig godt til mesterskaberne i området - f.eks. blev de nr. 6 på vitesse, nr. 13 på mellem og nr. 2 på lang i afd. Friesland - og de havde den 5. og 9. bedste esdue i afdelingen på mellem. Den 9. bedste var en søn på vores nye Van Loon han - det var fedt.

Vi snakkede lidt om, hvordan vi skulle arbejde med disse nye duer, og vi gav måske udtryk for, at vi ville have dem til at give os de rette parringer, men det var for dem, som så mange andre meget svært at finde den gyldne løsning. De havde samme svar som os selv - "prøv jer frem - og lad kurven bestemme". Og vi glædede os til at arbejde med disse duer fra Koehoorn - det var gode duer, så mon ikke vi kunne finde et gyldent par en dag?? ;-)

Efter en hyggelig dag gik vi trætte i seng - vi skulle tidlig op igen næste dag.

Næste morgen stod vi op for at køre over til Koehoorn igen - der fik vi en dejlig kop kaffe og en sidste snak om duer inden vi skulle af sted mod Danmark. Det havde været en kort tur, men som sædvanlig meget hyggeligt. Vores venskab med disse to brødre bliver bedre og bedre - og vi glæder os altid til at komme på besøg - og når udstødningen er begyndt at holde, er det da lige til at holde til :-)© Copyright/ansvar M&C Hansen 1998-2022 - Kontakt Os 2